หน้าหลัก > นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและไซส์รองเท้า
นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและไซส์รองเท้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าและไซส์รองเท้า​

1) หากความผิดพลาดเกิดจากเรา เช่น ส่งสินค้าผิดรุ่น ได้รับสินค้าไม่ครบตามคำสั่งซื้อ หรือสินค้าเสียหาย ซึ่งสินค้าเสียหาย หมายความว่า สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น ซิปเสีย กระดุมหลุด อะไหล่ตัวคล้องสายสะพายหัก หรือการไม่สามารถงานตามปกติได้ ซึ่งเรื่องนี้ลูกค้าต้องแจ้งทันทีที่ได้รับสินค้า

2) รองเท้าสามารถเปลี่ยน size ขึ้นลงจากเดิมได้ 1 size แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นได้

3) สินค้าที่เปลี่ยน size ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน อนุญาตให้ทดลองสวมใส่ได้เท่านั้น และสินค้าต้องไม่มีรอยหรือการยับของหนังเพิ่มจากสภาพก่อนส่งออกจากร้าน

4) สินค้าที่เปลี่ยน กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่มีผู้เซ็นต์รับสินค้า หากไม่ได้ทำการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

5) สินค้าโปรโมชั่น หรือสินค้าส่งเสริมการขาย ไม่สามารถเปลี่ยนได้

6) ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการ หากต้องการเปลี่ยน size รองเท้าทางร้านเป็นฝ่ายรับผิดชอบให้ทั้งหมด โดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา (ยอดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาท) จากนั้นทางร้านจะจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง

7) ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆทางผู้ดำเนินการเว็บไซต์ captainleather.com ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการเปลี่ยน size รองเท้า​

ขั้นตอนที่หนึ่ง

โดยส่งอีเมลมาที่ captainleather.th@gmail.com หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน size ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่ กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 

  ข้อมูล

คำอธิบาย

วันที่ได้รับสินค้า

 

- ระบุวัน/เดือน/ปี

 

สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน

 

- ระบุชื่อรุ่น สี และ size

 

รูปถ่ายสินค้าที่ท่านได้รับ

 

- ในกรณีสินค้าชำรุดหรือสินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง

 

เหตุผลในการเปลี่ยนสินค้า

 

- ทางร้านส่งสินค้าให้ผิด, ต้องการเปลี่ยน size รองเท้า

 

 

ขั้นตอนที่สอง

หลังจากทางร้านได้รับ Email หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ เราจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถเปลี่ยนได้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านบริการ EMS(ไปรษณีย์ไทย) หรือบริการ Kerry Express เท่านั้น โดยทำการส่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้ง หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการส่งไปรษณีย์มาที่ captainleather.th@gmail.com หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ด้วย ทางร้านจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าหลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.