หน้าหลัก > นโยบายการคืนสินค้า/ไม่พอใจยินดีคืนเงิน
นโยบายการคืนสินค้า/ไม่พอใจยินดีคืนเงิน

เงื่อนไขการคืนสินค้า Campaign "ไม่พอใจยินดีคืนเงิน"

1) กรณีที่คุณไม่พอใจสินค้า เรายินดีเปลี่ยนหรือคืนค่าสินค้าให้ หากเป็นการรับสินค้าทางไปรษณีย์จะนับตั้งแต่วันที่มีผู้เซ็นต์รับสินค้า คุณต้องแจ้งภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

2) สินค้าที่คืนหรือเปลี่ยน ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน อนุญาตให้ทดลองสวมใส่ได้เท่านั้น(เฉพาะรองเท้า) และถุงพลาสติกที่ห่อหุ้มยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาด ต้องไม่มีรอยหรือการยับของหนังเพิ่มจากสภาพก่อนส่งออกจากร้าน รวมถึง สีหนัง ขนาด ให้ดูก่อนฉีกถุง มิฉะนั้นจะไม่รับเปลี่ยนคืน

3) หากทางร้านพบว่าการประเมินคุณภาพของสินค้าที่ท่านส่งคืนไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขการคืนสินค้า ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการส่งคืนสินค้าแก่ท่าน

4) เฉพาะลูกค้าที่มาซื้อที่หน้าร้าน หรืองานออกบูธต่างๆ ไม่สามารถคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าได้ เนื่องจากได้มาเลือก และตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยตัวเองอย่างรอบคอบแล้ว

5) สินค้าโปรโมชั่น หรือสินค้าส่งเสริมการขาย ไม่สามารถคืนได้

6) ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าขนส่งทั้งไปและกลับ ค่าธรรมเนียม และค่าดำเนินการ หากต้องการคืนสินค้า ลูกค้าต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบให้ทั้งหมด

7) ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆทางผู้ดำเนินการเว็บไซต์ captainleather.com ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง/แก้ไขได้โดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการส่งคืนสินค้า

ขั้นตอนที่หนึ่ง

โดยส่งอีเมลมาที่ captainleather.th@gmail.com หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ พร้อมกับระบุข้อมูลสินค้าที่ต้องการคืนให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่าง ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าหากท่านติดต่อเราล่าช้าเกินกว่าวันที่ กำหนด หรือข้อมูลที่ท่านแจ้งมาไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 

หลักฐานที่ใช้เพื่อขอรับคืนเงิน คำอธิบาย

ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน

 

พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ถ่ายสลิปเงินหรือหลักฐานการโอนเงิน

 

เพื่อใช้เป็นตัวอ้างอิงการคืนเงิน

 

ถ่ายสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

 

พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

เหตุผลในการขอคืนสินค้า (เหตุผลส่วนตัว)

 

เขียนคำอธิบายเหตุผลในการขอคืนสินค้า

 


ขั้นตอนที่สอง

หลังจากทางร้านได้รับ Email หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ เราจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันรายการสินค้าที่สามารถคืนได้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเราแล้ว จึงจะสามารถส่งสินค้ากลับมาได้ การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการผ่านบริการ EMS(ไปรษณีย์ไทย) หรือบริการ Kerry Express เท่านั้น โดยทำการส่งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับแจ้ง หลังส่งสินค้าคืนแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการส่งไปรษณีย์มาที่ captainleather.th@gmail.com หรือช่องที่ท่านได้ติดต่อไว้ด้วย ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินหลังจากได้รับสินค้าจากลูกค้าแล้วเท่านั้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.